เบอร์มงคล เบอร์ดี เบอร์โทรศัพท์มงคล เบอร์มือถือมงคล ซิมมงคล

เบอร์มงคล คืออะไร ?


เบอร์มงคล
เบอร์มงคล เบอร์โทรศัพท์มือถือมงคล เบอร์มือถือมงคล ซิมโทรศัพท์มงคล หรือ ที่มักเรียกกันสั้นๆ ว่า "เบอร์มงคล" โดย sellberdee ขอนิยามว่า เบอร์มงคล คือ เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ประกอบ ร้อยเรียงไปด้วย ตัวเลขที่ดี คู่เลขที่ดี ส่งผลดีต่อชีวิต ไม่มีคู่เลขเสีย ที่ส่งผลต่อชีวิตในทางลบ โดยศาสตร์เบอร์มงคล มีอยู่หลายศาสตร์ ขึ้นอยู่กับความเชื่อ การเก็บข้อมูล และ พิสูจน์สิ่งที่เกิดขึ้นของ ครู อาจารย์ในศาสตร์นั้นๆ

ทำไมต้องใช้ เบอร์มงคล ?

ศาสตร์ทำนาย
ศาสตร์การทำนายต่างๆ ส่วนใหญ่แล้ว มาจากการเก็บข้อมูลทางสถิติ ไม่ว่าจะเป็นการดูลายมือ โหงวเฮ้ง ทำนายดวงชะตาจากวันเกิด ล้วนเป็นการเก็บข้อมูล และ สืบทอดสอนต่อๆ กัน ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขถูกเก็บข้อมูล ตีความหมายและสืบทอดกันมาในรูปแบบตำราต่างๆ เช่น เลขโหราศาสตร์ไทย จีน สามารถนำไปปรับใช้ได้กับสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มงคล ทั้งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ตัวเลขเบอร์มงคล ก็ด้วยเพราะ ผู้มีชื่อเสียง นักธุรกิจ ดารานักแสดง มากมายเชื่อถือนำไปปรับใช้แล้วประสบความสำเร็จได้ผลลัพธ์เป็นที่พอใจ เกิดการแนะนำบอกต่อกันไป
จดบันทึก
สำหรับเหตุผลที่คุณควรใช้เบอร์มงคล ขอยกตัวอย่างดังนี้ เช่น หากเราพบว่าคนที่ประสบกับเรื่องราวที่ไม่ดีในชีวิตบางอย่าง สมมุติว่าผู้เป็นโรคร้าย 10000 คน พบว่า 9900 คนจาก 10000 คน ใช้เบอร์โทรศัพท์ ที่ประกอบด้วยเลข xy อยู่ภายในเบอร์เหมือนกัน ทำให้เห็นว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกันบางอย่าง แต่หากถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น? เกี่ยวข้องกันยังไง? คงไม่มีใครอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ได้ ในเร็วๆ สิ่งเหล่านั้น อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้เลข xy หรือไม่ก็ได้ แต่จากข้อมูลในอดีตพบว่าเกิดขึ้นบ่อย หากรู้เช่นนี้แล้วจะดีกว่าไหมที่จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเลข xy นี้ มีเหตุผลอะไรที่ต้องใช้เลขไม่ดีต่อไป... ในทำนองเดียวกัน ทำการศึกษา และ เก็บข้อมูลของผู้ที่ประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียง ความรักดี หรือทำมาค้าขายร่ำรวย พบว่าส่วนใหญ่แล้ว ภายในเบอร์ที่ใช้อยู่ประกอบไปด้วยเลข ab เหมือนกัน ... อาจจะเกี่ยวข้อง หรือ ไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วได้รับผลแบบนั้น ดังนั้นแล้วจะดีไหมหากเราข้องเกี่ยวกับเลข ab
กราฟสถิติ
ทั้งนี้การจะประสบความสำเร็จในชีวิต หรือ ค้าขายร่ำรวย อาจต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย เบอร์โทรศัพท์มงคลเป็นปัจจัยหนึ่งหรือมีพลังบางอย่างที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นในชีวิต ซึ่งแต่ละคนให้ราคากับสิ่งดีๆ ให้คุณค่ากับโอกาสในชีวิตแตกต่างกันไป ดังนั้นแล้วคงต้องชวนให้คิดเป็นคำถามกลับว่า มีเหตุผลอะไรไหมที่ต้องไม่ใช้เลข ab สำหรับคุณแล้วให้คุณค่าการเพิ่มโอกาสเกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตนี้ยังไง นี่เองคือเหตุผลที่คุณควรเกี่ยวข้องกับเลข ab เหตุผลที่คุณต้องใช้เบอร์มงคล

เบอร์มงคล ส่งผลต่อชีวิตอย่างไร ?

เบอร์มงคลช่วยส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ทั้งในเรื่อง การงาน การเงิน ครอบครัว และ อื่นๆ ตามเบอร์ที่ใช้เป็นประจำ ควรเลือกตัวเลข ให้เหมาะสมกับอาชีพ ตรงตามสิ่งที่ต้องการส่งเสริม และ อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอนาคต sellberdee มีระบบ ทำนายเบอร์ โดยเลือกใช้ศาสตร์ ที่นิยมใช้มากที่สุด ให้ใช้งานได้ฟรี เพื่อใช้ประกอบการเลือกเบอร์โทรศัพท์มงคลได้ด้วยตนเอง

เบอร์โทรศัพท์มงคล ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตได้อย่างไร ?

เบอร์มงคล-ข้อมูลสถิติ
เบอร์โทรศัพท์มงคล ถือเป็นศาสตร์การทำนายจาก ตัวเลขที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันแขนงหนึ่ง เกิดจากการศึกษา และ เก็บข้อมูลของตัวเลขว่าส่งผลต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ อย่างไร เป็นการเก็บข้อมูลทางสถิติ ดังนั้นหากต้องการคำตอบว่า เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ณ ปัจจุบันอาจจะอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ยาก แต่มีอีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามมา ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดสิ่งดีๆ ในชีวิตกับผู้ที่เชื่อ และ ใช้เบอร์โทรศัพท์มงคล โดยสามารถอธิบาย ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้ คือ ส่งเสริมพลัง ในการคิดบวก (Positive Thinking) เมื่อเรามีพลัง ในการคิดบวกมาก ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ ไม่ย่อท้อต่ออะไรง่ายๆ ตัวเราจะสามารถดึงดูดแต่สิ่งดีๆ เข้ามาตามกฏแรงดึงดูด (Law of Attraction) สำหรับข้อมูลเชิงลึกว่า เมื่อเราคิดบวก จะส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ได้อย่างไร รวมถึงเรื่องกฎแรงดึงดูด สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ มีงานวิจัยออกมามากมาย โดยขอสรุปสั้นๆ ว่าเมื่อเราคิดบวก หรือ คิดลบ จะมีผลต่อโครงสร้างภายในสมอง หากคิดลบบ่อย คิดแต่เรื่องเศร้าเป็นประจำ บ่อยครั้ง ก็จะส่งผลให้โครงสร้างด้านคิดลบ แข็งแกร่ง ทำอะไรก็จะผิดพลาด ตัดสินใจได้ไม่ดี ผิวหวัง ล้มเหลว อยู่บ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้ คือ การโปรแกรมสมอง ให้เลือกสิ่งเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว ในทำนองเดียวกัน หากเราคิดบวกบ่อยครั้ง โครงสร้างด้านคิดบวก ก็จะแข็งแกร่ง ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จ แม้ล้มเหลว ผิดพลาด ก็สามารถ คิดหาทางแก้ไขปรับปรุงได้ดี ตัดสินใจได้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น หาก นายเอ และ นายบี มีความสามารถเท่ากัน ถูกมอบหมายให้ทำงานชิ้นเดียวกัน นายเอ คิดว่าตนเองต้องทำได้ ส่งผลให้เกิดความพยายามที่จะทำ นายบีกลับคิดว่างานนี้ ยากเกินไป ตนเองทำไม่ได้หรอก ส่งผลให้ท้อแท้ ไม่แม้พยายามที่จะทำ เพียงเท่านี้ ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่า โอกาสทำงานชิ้นเดียวกันให้สำเร็จ ของนายเอ ก็สูงกว่า นายบี แล้ว เบอร์โทรศัพท์มงคลเองก็มีผลช่วยในส่วนนี้ หากคิดว่าเราทำได้ เราก็จะทำได้ คิดว่าเราเป็นที่รักของผู้ใหญ่ เราก็จะทำตนให้กลายเป็น ที่รักของผู้ใหญ่ คิดว่าเราเป็นคนสุภาพ เราก็จะกลายเป็นคนสุภาพ คิดว่าเราเป็นคนเก่งเรา ก็จะกลายเป็นคนเก่ง พลังความคิด ความเชื่อมีพลังมาก เลือกใช้ และ หาตัวช่วยส่งเสริมพลังเหล่านี้ ให้ถูกต้องจะเกิดประโยชน์อย่างมากแน่นอน ดังนั้นขอสรุปว่า เบอร์โทรศัพท์มงคล ส่งผลให้เกิดสิ่งดีๆ จากข้อมูลทางสถิติ ที่มีการศึกษา เกี่ยวกับตัวเลข มาอย่างยาวนาน  และ ยังส่งเสริมให้ การคิดบวก แข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย


Tag: เบอร์มงคล-คืออะไร ทำไมต้องใช้-เบอร์มงคล


บทความถัดไป

วิธี-เปลี่ยนเบอร์-ไลน์-LINE

วิธีเปลี่ยนเบอร์โทร LINE

เปลี่ยนเบอร์อย่างไร ไม่ให้ LINE หาย ?แอพพลิเคชั่นไ...อ่านต่อ..

วิธีเปลี่ยนเบอร์-LINE เปลี่ยนเบอร์โทร-LINE