ค้นหาเบอร์มงคล คู่เลขส่งเสริมสำหรับแต่ละอาชีพ | sellberdee.com

เลือกเบอร์ตามอาชีพ

เบอร์มงคล-อาชีพ

การเลือกเบอร์มงคลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอาชีพ จะเลือกโดยพิจารณาจากคู่เลขภายในเบอร์ คู่เลขที่ส่งเสริมลักษณะการงานของอาชีพนั้นๆ โดยคู่เลขที่ส่งเสริมของแต่ละอาชีพ มีดังนี้